Welkom bij
Administratiekantoor van Puijenbroek Management

“Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een instelling met als doelen: het verschaffen van inzicht in de financiën en het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid”
Uw administratie en
wettelijke verplichtingen
Als ondernemer heeft u meer aan uw hoofd dan
getallen en regels. U heeft immers een bedrijf te
runnen. Tegelijkertijd wilt u er zeker van zijn dat
uw administratie in orde is en in goede handen .
Dan hebt u expertise, accuratesse en actuele kennis
van wet- en regelgeving nodig.
Welkom bij van Puijenbroek Management.
Een correcte administratie is de basis voor al uw
aangiften. Er zijn regels voor het bijhouden en
bewaren van uw administratie. Ook uw facturen
moeten voldoen aan wettelijke eisen.
Wat hoort er allemaal bij uw administratie?
Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt
op papier of in digitale vorm, horen bij uw
administratie.
Voorbeelden hiervan zijn:
kas administratie (ook klad aantekeningen)
en kassa bonnen
financiële aantekeningen, zoals het inkoop-
en verkoopboek
tussentijds gemaakte controle
berekeningen
ontvangen facturen en kopieën van
verzonden facturen
bankafschriften
contracten, overeenkomsten en andere
afspraken
agenda's en afspraken boeken
correspondentie
software en databestanden

Veel gegevens worden eerst digitaal vastgelegd.
Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de
financiële administratie, maar bijvoorbeeld ook om
de zakelijke agenda die u bijhoudt met uw mobiele
telefoon. Of de verkoopgegevens die u registreert
met een kassasysteem en de administratie en delen
van het bedrijfsproces (zoals verkoop via een
webwinkel) die via internet gaan.
Houd bij hoeveel uren u en eventueel uw fiscale
partner aan de onderneming besteden. Sommige
aftrekposten voor de inkomstenbelasting (de
zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek) zijn
namelijk afhankelijk van het aantal uren dat u aan
de onderneming besteedt.
U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op
een manier die past bij uw onderneming. U moet er
wel rekening mee houden dat uw administratie de
basis is voor uw aangiften. Als uw administratie niet
volledig is en niet binnen een redelijke termijn te
controleren is of als u uw administratie niet lang
genoeg bewaart, dan kan dat vervelende gevolgen
hebben. Wij kunnen dan uw omzet en winst
vaststellen en de belasting berekenen.  
Bewaar termijn
U moet alle gegevens van uw administratie en over
uw bedrijfsproces 7 jaar bewaren. Als u digitale
gegevens (direct of later) afdrukt, moet u deze
gegevens alsnog digitaal bewaren gedurende 7
jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren
als u een zeer kleine administratie hebt die binnen
een redelijke termijn is te controleren

`Welke verplichtingen gelden voor de btw?
Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel
btw  u moet betalen. In de praktijk betekent dit dat
u van de volgende zaken overzichten per tijdvak
bijhoudt:
facturen die u zelf uitschrijft
facturen die u moet betalen
uitgaven
ontvangsten
Privé gebruik van goederen en diensten

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een
verkoopboek, inkoopboek en kas- en bankboek.
Als u zaken doet met het buitenland, houdt u
afzonderlijk bij:
verwervingen uit andere landen van de
Europese Unie
ingevoerde goederen uit landen buiten de
Europese Unie
leveringen aan andere landen van de
Europese Unie
diensten aan andere landen van de
Europese Unie
uitgevoerde goederen naar landen buiten
de Europese Unie
Uw administratie en wettelijke verplichtingen

Als ondernemer heeft u meer aan uw hoofd dan getallen en regels. U heeft immers een bedrijf te runnen. Tegelijkertijd wilt u er zeker van zijn dat uw administratie in orde is en in goede handen . Dan hebt u expertise, accuratesse en actuele kennis van wet- en regelgeving nodig.

Welkom bij van Puijenbroek Management.

Een correcte administratie is de basis voor al uw aangiften. Er zijn regels voor het bijhouden en bewaren van uw administratie. Ook uw facturen moeten voldoen aan wettelijke eisen.

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?
Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie.
Voorbeelden hiervan zijn:
kas administratie (ook klad aantekeningen) en kassa bonnen
financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
tussentijds gemaakte controle berekeningen
ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
bankafschriften
contracten, overeenkomsten en andere afspraken
agenda's en afspraken boeken
correspondentie
software en databestanden

Veel gegevens worden eerst digitaal vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiële administratie, maar bijvoorbeeld ook om de zakelijke agenda die u bijhoudt met uw mobiele telefoon. Of de verkoopgegevens die u registreert met een kassasysteem en de administratie en delen van het bedrijfsproces (zoals verkoop via een webwinkel) die via internet gaan.

Houd bij hoeveel uren u en eventueel uw fiscale partner aan de onderneming besteden. Sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting (de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek) zijn namelijk afhankelijk van het aantal uren dat u aan de onderneming besteedt.

U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij uw onderneming. U moet er wel rekening mee houden dat uw administratie de basis is voor uw aangiften. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij kunnen dan uw omzet en winst vaststellen en de belasting berekenen.  

Bewaar termijn
U moet alle gegevens van uw administratie en over uw bedrijfsproces 7 jaar bewaren. Als u digitale gegevens (direct of later) afdrukt, moet u deze gegevens alsnog digitaal bewaren gedurende 7 jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren

`Welke verplichtingen gelden voor de btw?
Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw  u moet betalen. In de praktijk betekent dit dat u van de volgende zaken overzichten per tijdvak bijhoudt:
facturen die u zelf uitschrijft
facturen die u moet betalen
uitgavenontvangsten
Privé gebruik van goederen en diensten

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verkoopboek, inkoopboek en kas- en bankboek.

Als u zaken doet met het buitenland, houdt u afzonderlijk bij:
verwervingen uit andere landen van de Europese Unie
ingevoerde goederen uit landen buiten de Europese Unie
leveringen aan andere landen van de Europese Unie
diensten aan andere landen van de Europese Unie
uitgevoerde goederen naar landen buiten de Europese Unie