Loonadministratie
Welkom bij
Administratiekantoor van Puijenbroek Management

“Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een instelling met als doelen: het verschaffen van inzicht in de financiën en het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid”
Uw administratie en
wettelijke verplichtingen
Als ondernemer heeft u meer aan uw hoofd dan
getallen en regels. U heeft immers een bedrijf te
runnen. Tegelijkertijd wilt u er zeker van zijn dat
uw administratie in orde is en in goede handen .
Dan hebt u expertise, accuratesse en actuele
kennis van wet- en regelgeving nodig.
Welkom bij van Puijenbroek Management.
Een correcte administratie is de basis voor al uw
aangiften. Er zijn regels voor het bijhouden en
bewaren van uw administratie. Ook uw facturen
moeten voldoen aan wettelijke eisen.
Wat hoort er allemaal bij uw administratie?
Alle gegevens over uw onderneming die u
vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij
uw administratie.
Voorbeelden hiervan zijn:
kas administratie (ook klad
aantekeningen) en kassa bonnen
financiële aantekeningen, zoals het
inkoop- en verkoopboek
tussentijds gemaakte controle
berekeningen
ontvangen facturen en kopieën van
verzonden facturen
bankafschriften
contracten, overeenkomsten en andere
afspraken
agenda's en afspraken boeken
correspondentie
software en databestanden

Veel gegevens worden eerst digitaal vastgelegd.
Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van
de financiële administratie, maar bijvoorbeeld
ook om de zakelijke agenda die u bijhoudt met
uw mobiele telefoon. Of de verkoopgegevens
die u registreert met een kassasysteem en de
administratie en delen van het bedrijfsproces
(zoals verkoop via een webwinkel) die via
internet gaan.
Houd bij hoeveel uren u en eventueel uw fiscale
partner aan de onderneming besteden. Sommige
aftrekposten voor de inkomstenbelasting (de
zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek) zijn
namelijk afhankelijk van het aantal uren dat u
aan de onderneming besteedt.
U kunt uw administratie inrichten en bijhouden
op een manier die past bij uw onderneming. U
moet er wel rekening mee houden dat uw
administratie de basis is voor uw aangiften. Als
uw administratie niet volledig is en niet binnen
een redelijke termijn te controleren is of als u
uw administratie niet lang genoeg bewaart, dan
kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij
kunnen dan uw omzet en winst vaststellen en de
belasting berekenen.   
Bewaar termijn
U moet alle gegevens van uw administratie en
over uw bedrijfsproces 7 jaar bewaren. Als u
digitale gegevens (direct of later) afdrukt, moet
u deze gegevens alsnog digitaal bewaren
gedurende 7 jaar. U mag de gegevens alleen op
papier bewaren als u een zeer kleine
administratie hebt die binnen een redelijke
termijn is te controleren

`Welke verplichtingen gelden voor de btw?
Uit uw administratie moet duidelijk blijken
hoeveel btw  u moet betalen. In de praktijk
betekent dit dat u van de volgende zaken
overzichten per tijdvak bijhoudt:
facturen die u zelf uitschrijft
facturen die u moet betalen
uitgaven
ontvangsten
Privé gebruik van goederen en diensten

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een
verkoopboek, inkoopboek en kas- en bankboek.
Als u zaken doet met het buitenland, houdt u
afzonderlijk bij:
verwervingen uit andere landen van de
Europese Unie
ingevoerde goederen uit landen buiten de
Europese Unie
leveringen aan andere landen van de
Europese Unie
diensten aan andere landen van de
Europese Unie
uitgevoerde goederen naar landen buiten
de Europese Unie

Uw administratie en wettelijke verplichtingen

 

Als ondernemer heeft u meer aan uw hoofd dan getallen en regels. U heeft immers een bedrijf te runnen. Tegelijkertijd wilt u er zeker van zijn dat uw administratie in orde is en in goede handen . Dan hebt u expertise, accuratesse en actuele kennis van wet- en regelgeving nodig.

 

Welkom bij van Puijenbroek Management.

 

Een correcte administratie is de basis voor al uw aangiften. Er zijn regels voor het bijhouden en bewaren van uw administratie. Ook uw facturen moeten voldoen aan wettelijke eisen.

 

Wat hoort er allemaal bij uw administratie? 

Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie.

Voorbeelden hiervan zijn:

 

Veel gegevens worden eerst digitaal vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiële administratie, maar bijvoorbeeld ook om de zakelijke agenda die u bijhoudt met uw mobiele telefoon. Of de verkoopgegevens die u registreert met een kassasysteem en de administratie en delen van het bedrijfsproces (zoals verkoop via een webwinkel) die via internet gaan.

 

Houd bij hoeveel uren u en eventueel uw fiscale partner aan de onderneming besteden. Sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting (de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek) zijn namelijk afhankelijk van het aantal uren dat u aan de onderneming besteedt.

 

U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij uw onderneming. U moet er wel rekening mee houden dat uw administratie de basis is voor uw aangiften. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij kunnen dan uw omzet en winst vaststellen en de belasting berekenen.  

 

Bewaar termijn

U moet alle gegevens van uw administratie en over uw bedrijfsproces 7 jaar bewaren. Als u digitale gegevens (direct of later) afdrukt, moet u deze gegevens alsnog digitaal bewaren gedurende 7 jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren

 

Welke verplichtingen gelden voor de btw?

Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw  u moet betalen. In de praktijk betekent dit dat u van de volgende zaken overzichten per tijdvak bijhoudt:

 

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verkoopboek, inkoopboek en kas- en bankboek.

 

Als u zaken doet met het buitenland, houdt u afzonderlijk bij: